Om SR-rör og SR-kontroller

Förpackningsändringar

Monosed- och Excyterör finns numera i ny förpackningsstorlek. Den nya förpackningen innehåller 50 SR-rör mot tidigare 100 rör.
Samtidigt med denna ändring kommer bipacksedlarna för båda Monosed- och Excyterör upphöra att följa med varje förpackning, istället kan du alltid hämta senaste versioner på vår hemsida.

Nya art.nr. är: (utgående art.nr. i parantes)
Monosedrör PRD-PRV11B-50 (052491)
Excyterör EX-50205 (052471)

 

Kvalitetssäkring av MICROsed sänkasystem

Vi har två olika produkter som kan användas för kvalitetskontroll av sänka på våra SR-instrument. Den ena är en bruksfärdig blodkontroll, Accu-Sed och den andra är ett självtestverktyg, STT (Self Test Tool).

Självtestverktyg

STT till SR-instrumenten består av tre stycken SR- rör med precisions tillverkade gummistavar. Verktyget är tänkt att användas av medicinsk teknisk personal vid serviceunderhåll av SR-instrumenten.

STT kan användas för att kontrollera följande:
• IR-sensorn avläsningsförmåga
• Att nivåavläsningen är reproducerbar
• Att temperatursensorn fungerar korrekt
• Temperatur korrigering av resultatet till 18° C fungerar korrekt

Accu-Sed Plus ESR-kontroll

Accu-Sed är konstgjort blod gjord för att användas för kvalitetssäkring av SR system. Kontrollen simulerar ett patientprov så gott det överhuvudtaget är möjligt.
Accu-Sed ESR kan användas för att kontrollera följande:
• Att hela sänkningssystemet fungerar enligt specifikationerna (procedur, rör och instrument)
• Att temperatursensorn fungerar korrekt
• Att temperatur korrigering av resultatet till 18° C fungerar korrekt
• Att instrumentet står i rätt läge (horisontellt)
• Att kanalerna producera resultat med god överenstämmelse
• Att inga vibrationer finns kring instrumentet.

Båda verktygen kompletterar varan och vid korrekt användning av båda, har SR systemet en fullgod kvalitetssäkring. Användaren står fritt att välja kvalitetssäkring till sitt system, men det är viktigt att förstå att STT verktyget inte är en fullfjädrad ersättare för SR kontroll som kan sättas upp på samma sätt som ett patientprov.

Fyllning av Excyte-och Monosedrör

Varje rör har två vita linjer. Dessa linjer är ett hjälpmedel för att visuellt kunna se att röret har fyllt sig med rätt mängd blod. Blodpelaren för rätt mängd blod i förhållande till citrat, kan vara båda högre och lägre än vad de vita linjerna antyder. Med instrumentell avläsning avgör instrument om nivån är godkänd eller inte.