Enkelhet för kunden

Medic24 specialiserar sig på användarvänliga produkter för patientnära diagnostik. Vi använder mycket tid och resurser för att hitta producenter med hög kvalitet och som står för innovativa lösningar. Genom ett nära samarbete med våra kunder kan vi erbjuda kostnadseffektiva lösningar. Målsättningen är att vara en viktig aktör i Skandinavien inom patientnära diagnostik.

Medicinsk kompetens och kommersiell insikt

Medic24 är i dag representerad med återförsäljare i Sverige, Norge och Danmark. Etablering i Finland och de baltiska länderna är under planering.

Medic24 är ett kunskapsföretag

Medic24 strävar efter att vara en pålitlig partner med medicinsk spetskompetens på de produkter vi erbjuder. Vi söker långvariga relationer gentemot både kunder och producenter. Vi värdesätter närvaro och service högt.

Effektiv organisation

Medic24 har engagerade och kompetenta medarbetare. Outsourcing av logistik, IT, service och bokföring har gjort att vi uppnår kostnadseffektivitet, stabilitet och alltid tillgång till bra, uppdaterade lösningar. På så sätt kan våra medarbetare koncentrera sig på vår kärnverksamhet.
Medic24 har kvalitetssäkrad logistik med hjälp av vår professionella logistikpartner i Göteborg; Medical Log Point (MLP). MLP sköter lagerhållning och logistik till alla våra kunder i Skandinavien.
Service på våra instrument och apparater utförs av kvalificerade och auktoriserade medicintekniker, vid Entomed Med Tech AB för Sverige och Danmark, respektive Unitronic AS i Norge.