Registrering

[wp-members page=”register”]

Registreringen kommer att ses över manuellt med oss så fort som möjligt. Du kommer att få en bekräftelse på registrering och gett en extra bekräftelse och lösenord när registreringen är godkänd. Du kommer också att få en anmälan om registrering inte är godkänd.

Om du har gett ytterligare en fråga kan du läsa vår FAQ eller skicka oss frågor på samma sida.